spacerDE STICHTING - PROJECTEN - CONTACT - UW STEUN - NIEUWSBRIEVEN - FINANCIEN - FOTOBOEKEN
Lopende projecten - Afgeronde & Gerealiseerde projecten

Voorlichting over besnijdenis en aanbieden van vervangende rituelen voor besnijdenis
 
Secondary school ook voor meisjes.
De vrouwengroep uit Enthasata (TEMA) stimuleert ook het vervolgonderwijs voor meisjes. Maji steunt dit initiatief door meisjes die het alternatieve ritueel doorlopen, i.p.v. te worden besneden, financieel te steunen en zo vervolgonderwijs voor hen mogelijk te maken. In 2009 waren dat er 3 en in 2013 ging het om 25 meisjes.
 
Basisschool Empurputia
De Stichting Maji heeft de school van Empurputia vanaf 2007 af geholpen, ondermeer met schoolmeubilair en lesmateriaal in de vorm van boeken, landkaarten, een atlas, platen voor aan de muur, e.d. De stichting is van plan om de school te blijven volgen en daar waar nodig deze te ondersteunen. Zo heeft de stichting dankzij een bestemmingsdonatie in 2013 het nieuwe schoolgebouw van nieuw meubilair voor de docenten (bureaus, bureaustoelen en boekenkast) kunnen voorzien.
 
Voor het verbeteren van het onderwijs wordt aan de ouders een bijdrage gevraagd, een soort schoolgeld. Officieel is het basis onderwijs (primary) in Kenia gratis. Vaak kunnen of willen ouders dit niet betalen en dreigt uitsluiting van onderwijs voor die kinderen. Stichting Maji heeft al een aantal schooljaren het schoolgeld voor die kinderen ( ca. 50) betaald. De stichting wil dit probleem blijven volgen en indien nodig opnieuw hieraan een bijdrage leveren.
 
Financiering van de start van een Bijenhouderij door de Enthasata CBO (TEMA vrouwen)
Women empowerment is ook tot in de Maasai gemeenschap doorgedrongen en in opkomst. De vrouwen willen als groep inkomen genereren, onafhankelijk van de mannen die nu gaan over het vee en het geld wat daarmee verdiend wordt. De vrouwengroep uit Enthasata heeft Maji gevraagd hen te helpen bij het starten van een bijenhouderij voor de productie van honing. Honing is een belangrijk product in de Maasai wereld. Het Maasai bier wordt onder andere daarvan gemaakt. Maji heeft besloten hen daarbij te steunen in de vorm van een lening. Dit omdat het een inkomen genererend project betreft. Het is een renteloze lening in 2011 en nog een in 2012. Afhankelijk van het succes van de onderneming zal de lening in 3 - 6 jaar worden terugbetaald.
 
Financiering van de start van een Bijenhouderij door de AROP vrouwen in Narotia
Ook in Narotia zijn AROP vrouwen actief. Zij verwachten sterker te staan in hun acties wanneer zij een (bescheiden) collectief inkomen kunnen verwerven uit de verkoop van honing. Stichting Maji heeft ook de start van de bijenhouderij in Narotia gefinancierd onder gelijke condities als die bij de financiering van de bijen in Enthasata.
 
Watervoorziening van de primary school Entesekera in combinatie met het verwerven van kennis en deskundigheid.
 
 

  UPDATES: