spacerDE STICHTING - PROJECTEN - CONTACT - UW STEUN - FINANCIEN - NIEUWSBRIEVEN - FOTOBOEKEN

De Stichting Maji Maendeleo Afrika – MMA (Maji = Water; Maendeleo = ontwikkeling) is opgericht in februari 2007 en is actief in Maasai gebied in zuid Kenia in het Loita district.

De stichting richt zich op het ondersteunen van de gemeenschap op het gebied van

toegang tot drinkwater

gezondheid (preventief)

de ontwikkeling van de gemeenschap.

MMA maakt projecten mogelijk die direct effect hebben op de verbetering van de leefsituatie en de ontwikkeling van de gemeenschap.

  
Een belangrijk project van de stichting is de steun aan een vrouwen zelfhulpgroep met de naam 'Tasaru Entito e Maa' (= Redt een Maasai meisje) - TEMA.

TEMA zet zich in voor Maasai meisjes. Zij richten zich op: 
   - het doen stoppen van de besnijdenis van meisjes - aanbod alternatief ritueel 
   - preventie van HIV/Aids 
   - vrouwenrechten en woman empowerment 
   - onderwijs voor meisjes, ook vervolgonderwijs na het basisonderwijs.

De groep vrouwen, die jaarlijks in aantal toeneemt, geeft voorlichting aan de meisjes en hun ouders en brengt de discussie op gang over het stoppen van het besnijden van meisjes.

Met hun acties willen ze de meisjes en ouders overhalen om akkoord te gaan met het gebruik van het alternatief ritueel bij de overgang van meisje naar vrouw. De verandering gaat langzaam, maar het aantal meisjes dat door het alternatieve ritueel gaat en dus niet besneden wordt, neemt gestaag toe. De stichting steunt TEMA met geld waarmee zij hun activiteiten kunnen uitvoeren.

Om vervolgonderwijs voor hen mogelijk te maken, steunt de stichting meisjes die niet besneden zijn met het betalen van het schoolgeld voor de middelbare school waar de meisjes intern zijn.

Voor twee vrouwengroepen heeft de stichting de start van een bijenhouderij gefinancierd. De honing, een belangrijk product in de Maasai gemeenschap, wordt verkocht waardoor er een mate van onafhankelijkheid kan ontstaan. Dit ondersteunt de vrouwen in hun streven naar verandering op het gebied van de vrouwenrechten.


Waterproject 
Een ander belangrijk project betreft (1) het aanbrengen van een bescherming van een waterbron in de heuvels, (2) het aanleggen van een waterleiding van de bron naar de basisschool in Entesekera, (3) de opleiding tot ‘loodgieter’ voor een aantal mannen die het onderhoud zal verzorgen en (4) de opleiding van de contactpersoon ter plaatse van de stichting tot projectmanager. 
 

Informatie over deze en andere lopende en afgeronde projecten is opgenomen op de andere pagina’s van de website.

  UPDATES:


PONGEZI

Een fotoboek van Anja Ligtenberg over alternatieve overgangsrituelen voor Masai meisjes in Kenia. 
Pongezi is Swahili voor ‘gefeliciteerd’. De felicitatie is voor de Masai-meisjes die vrouw worden zonder een besnijdenis.

In het nieuwe ritueel vieren de meisjes nog alle traditionele rituelen die de overgang van meisje naar vrouw symboliseren, zoals het kaal scheren van hoofd, beschilderen van het gezicht, het dragen van traditionele kleding, speciaal eten én speciale dansen, maar de meisjes worden niet meer besneden. In plaats daarvan krijgen ze drie dagen extra onderwijs.
Wat dit nieuwe ritueel precies inhoudt, hoe het tot stand komt en welke vreugde dit oplevert, leest en ziet u in Pongezi!
 
€ 28,50
ISBN 978-94-6226-061-0
 
Verkrijgbaar in de betere boekhandel en in de webwinkel www.lecturisbooks.nl.
U kunt dit fotoboek ook bestellen door een e-mail te sturen naar de fotograaf anja@anjaligtenberg.com. De winst komt dan ten goede aan de Masai meisjes.
Voor meer informatie surft u naar www.anjaligtenberg.com/boek