spacerDE STICHTING - PROJECTEN - CONTACT - UW STEUN - NIEUWSBRIEVEN - FINANCIEN - FOTOBOEKEN
Lopende projecten - Afgeronde & Gerealiseerde projecten

 
 
Voorlichting over besnijdenis en aanbieden van vervangende rituelen (vanaf 2008 e.v.)
 
 
Schoolbanken primary school Empurputia in juni 2008
 
Toiletten (2008) basisschool Empurputia
Toiletten (2008) De basisschool Empurputia beschikt niet over toiletten. Gevraagd was of de stichting wilde helpen met het bouwen van twee (Afrikaanse) toiletten. Het betreft twee kleine houten gebouwtjes met een betonnen vloer (relatief duur) of houten vloer (sneller versleten) en een dak (golfplaat). Het hout voor de bouw wordt geleverd door ouders en andere volwassenen. De materialen en het transport van de materialen door de stichting. Dit project is overgenomen door de overheid. Zij heeft geld beschikbaar gesteld om de toiletten te laten bouwen. Met de bouw is begonnen in november 2008. Hierdoor is het project voor de stichting Maji komen te vervallen. Project van de overheid is mislukt. Maji pakt project weer op. Bouw toiletten voor de leerlingen van de basisschool Empurputia (2011) Eerder is het project van het bouwen van deze toiletten door de overheid overgenomen. Dat project is mislukt. Het geld is verdwenen en de toiletten zijn nooit meer afgebouwd. Maji heeft besloten alsnog het geld beschikbaar te stellen voor het bouwen van toiletten voor de leerlingen. In mei 2011 zullen deze gereed zijn.
 
De basisschool Empurputia ligt aan een moeras. Dat betekent dat de kinderen aan de overkant van het moeras niet bij de school kunnen komen. Vooral voor de kleine kinderen is het moeras gevaarlijk (verdrinkingsgevaar). Ray en enkele ouders hebben het idee opgevat om een voetbrug/pad over/door het moeras te bouwen zodat meer kinderen de school kunnen bereiken. Het hout wordt verkregen uit het bos. De ouders en anderen verzorgden de bouw zelf met de aanmoediging en enige aanwijzingen van Ray Focht en enkele ingehuurde krachten. De twee oevers met elkaar verbonden door een pad met hier en daar een brug. Er zal nog veel werk verricht moeten worden. Het zijn hier en daar nog tijdelijke constructies. Ook moet het pad nog verder verhoogd worden en worden bijgehouden. Dat laatste is niet iets wat de Maasai kennen, het onderhouden van zaken. Ook hier ligt een ontwikkelpunt. Om het pad te verstevigen, heeft de stichting de aanschaf van zakken (met grond te vullen) en blue gum trees mogelijk gemaakt. De bevolking is heel blij met deze brug/pad. Het maakt schoolgang mogelijk voor veel kinderen. In anderhalf jaar tijd is het aantal schoolkinderen verdrievoudigd. Die heeft er toe geleid dat de Primary School Empurputia in 2010 officieel is erkend door de Keniaanse overheid en nu ook financieel ondersteund wordt. Daarnaast is het elkaar ontmoeten voor de bevolking aan weerszijden van het moeras sterk verbeterd en is de route naar het ziekenhuis sterk korter geworden.
 
Lesmateriaal voor primary school Empurputia (2008, 2009, 2010)
 
Een jonge vrouw (Charity Kashu) had het plan om een dispensary (kleine E.H.B.O.-post/apotheek) in Empurputia op te zetten. Zij heeft daarvoor een cursus gevolgd bij het Rode Kruis in Nairobi. De Stichting Maji heeft deze cursus betaald. Het plan was dat zij voor de geboden hulp een kleine vergoeding zou vragen waarvan zij vervolgens weer nieuwe materialen/medicijnen zou kunnen kopen. Charity heeft de cursus in maart 2009 gevolgd. De aanpassing van een kamer in haar huis tot dispensary en de aanschaf van materialen zou daarna aan de orde zijn. Echter, vanuit de cursus is duidelijk geworden dat een dispensary alleen gevoerd mag worden door een gediplomeerde verpleger of verpleegster. Er is nog nagegaan of dat het optie was dat Charity de opleiding tot verpleegster zou volgen. Dat bleek geen optie en inmiddels was Charity in verwachting van haar 3e zoon. Dit project is derhalve gestopt.
 
 
In 2009 heeft Maji het schoolgeld voor de secondary school voor 3 meisjes betaald. In 2010 kwamen daar 2 meisjes bij die door de steun van Maji vervolgonderwijs konden volgen. Vanaf 2010 zijn dat meisjes die niet besneden zijn, maar het alternatieve ritueel hebben ondergaan. Dat meisjes vervolgonderwijs volgen, is zeker nog geen algemeen gebruik in de Maasai gemeenschap. Oorspronkelijk werden meisjes op die leeftijd al uitgehuwelijkt. Maji hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan een initiatief van Maasai vrouwen tot verandering van dit gebruik en dat zal leiden tot meer meisjes in het vervolgonderwijs. Maji heeft het voornemen om deze steun de komende jaren voort te zetten. In 2009 steunde Maji 3 meisjes, in 2010 waren dat er 5, in 2011 steunt Maji 7 meisjes om voor hen vervolgonderwijs mogelijk te maken en in 2012 waren dat 15 meisjes.
 
Schenken van stier (2009, 2012)
 
Inrichten kantoor onderwijzers basisschool Empurputia (2011)
De basisschool Empurputia heeft behoefte aan een aantal meubelen voor het kantoor van de onderwijzers. Nu hebben zij geen enkele plek om de spullen, zoals boeken en ander lesmateriaal in op te bergen. Stichting Maji heeft de aanschaf van twee bureaus en een kast (2 deuren met slot) mogelijk gemaakt. Tijdens bezoek ook nog 5 schoolbanken besteld. De meubels worden in de loop van het eerste kwartaal 2011 aan de school geleverd.
 
Aanschaf Tuk-Tuk (2012)
 

  UPDATES: